fbpx


Giesche. Potęga dziedzictwa

Kilkanaście lat temu opinię publiczną zelektryzowała wieść o reaktywacji Giesche S.A. - największego przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego w międzywojennej Polsce. Do obrotu trafić miały niegdysiejsze akcje spółki, co skutkowałoby ogromnymi odszkodowaniami, jakie musiałby wypłacić Skarb Państwa. Afera zakończyła się więzieniem i karami finansowymi dla pomysłodawców tego bezprecedensowego „przekrętu”. Pośrednio jednak pokazała siłę drzemiącą w nazwie i nazwisku - Giesche.

Potęgę tego dziedzictwa i jego historyczne źródła ukażą: specjalizujący się w genealogii śląskich rodów szlacheckich i arystokratycznych dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki oraz Maciej Mądry z Walcowni - Muzeum Hutnictwa Cynku. Zwykło się sądzić, że erę uprzemysłowienia Górnego Śląska wyznaczyły kopalnie węgla kamiennego. Czy na pewno tak było? Jakie inne bogactwa naturalne zadecydowały o niezwykłej roli, jaką odegrał w tej części Europy Górny Śląsk? Co z dorobku dawnych mieszkańców tego regionu przetrwało do dziś? Jakie wartości należy chronić i zachować dla kolejnych pokoleń?

Ponadto wystąpi znakomita sopranistka Joanna Kściuczyk-Jędrusik, która swój wokalny popis niespodziewanie spróbuje dostosować do głównego tematu wieczoru, a przynajmniej niektórych jego wątków.