fbpx

LESZEK SOJKA - dyrygent (gościnnie)

Skrzypek i dyrygent, absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie skrzypiec prof. Klemensa Bortla (dyplom 1999) oraz dyrygentury prof. Mirosława J. Błaszczyka (dyplom 2013).
Studia wiolinistyczne uzupełniał o kursy mistrzowskie i warsztaty prowadzone przez takie autorytety jak Yair Kless, Adam Han-Górski, Jadwiga Kaliszewska i Marek Toporowski. Jako skrzypek – kameralista, od 1997 roku jest członkiem Śląskiej Orkiestry Kameralnej, z którą odbył liczne podróże koncertowe po Europie, grając pod batutą m.in. J. Maksymiuka, M. J. Błaszczyka, M. Mosia i M. Caldiego, R. Kabary. Jest również współzałożycielem i pierwszym skrzypkiem kwartetu smyczkowego Altra Volta, z którym koncertuje w kraju i za granicą.
Doświadczenie kapelmistrzowskie zdobywał jako dyrygent Chóru Kameralnego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1999-2008). Pod jego kierunkiem zespół ten został wyróżniony na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w 2005 roku. Dyrygował również zespołami działającymi przy Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach – Akademicką Orkiestrą Symfoniczną oraz Kameralną, a także Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej.
Począwszy od 1999 r. Leszek Sojka był pedagogiem Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach, gdzie prowadzi klasę skrzypiec oraz od 2008 r. Orkiestrę Dziecięcą, która pod jego batutą zdobyła wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Szkół Muzycznych I stopnia w 2009 r. Prowadził również orkiestrę w projekcie „Młodzi dla Miasta Ogrodów” w Katowicach w 2012 r.
Dwukierunkowe wykształcenie i – co istotniejsze – aktywność zawodowa na obu polach pozwala Leszkowi Sojce słyszeć muzykę z dwóch perspektyw. Znacząco wzbogaca to jego warsztat pracy, w którym szczegółowość i precyzja kameralisty spotyka się z właściwym dyrygentowi szerokim spojrzeniem na formę, podążaniem za dramaturgią dzieła oraz poszukiwaniem spójnej i odkrywczej interpretacji.
W kręgu jego muzycznych fascynacji szczególne miejsce zajmują europejska klasyka XVIII i XIX wieku, muzyka polskich kompozytorów, a także muzyka popularna i jazzowa, porywająca bogactwem rytmicznym, harmonicznym i improwizacyjnością. 
W muzyce, niezależnie od gatunku i epoki, poszukuje piękna, uniwersalnych wartości, głębi emocji, poetyckiej wieloznaczności, a także międzyludzkiej płaszczyzny komunikacji i współprzeżywania.

W Teatrze Rozrywki dyryguje w spektaklu Pinokio. Il grande musical  Saverio Marconiego.