fbpx

ANDRZEJ PORZUCZEK

Anglista, absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, na którym w 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim fonetyką, jest autorem licznych publikacji, w tym podręcznika wymowy angielskiej dla Polaków.
 
Zainteresowanie przekładem artystycznym realizuje prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz dokonując własnych tłumaczeń utworów literackich, np. Conan the Buccaneer L. Sprague de Campa (Wydawnictwo P i K, Katowice, 1992) i Tom O’Bedlam R. Silverberga (Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice, 1994), jak również słowno-muzycznych: Pieśni kochanków i morderców – przekłady tekstów piosenek N. Cave’a do spektaklu Teatru Korez w reż. R. Talarczyka (2002) oraz Underground – przekłady tekstów piosenek N. Cave’a i T. Waitsa do spektaklu Teatru Śląskiego w reż. R. Talarczyka (2007).
 
Foto: arch. pryw. AP.