fbpx

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europy I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TEATR ROZRYWKI, 41-500 Chorzów, ul. Marii Konopnickiej 1, REGON 001238005, NIP 6270011844. Dane kontaktowe: +48 32 346 19 30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

 3. Źródło danych: od osoby, której dane dotyczą.

 4. Cele przetwarzania: Twoje dane są przetwarzane w celu realizacji usługi „Newsletter” zawierającego informacje o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych, muzycznych i rozrywkowych w Teatrze Rozrywki. Na wskazany adres e-mail przesyłane są informacje o bieżącej działalności Administratora.

 5. Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą.

 6. Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: adres e-mail

 7. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

 8. Okres przechowywania danych: Twoje dane będą przetwarzane do czasu rezygnacji z usługi Newsletter. Rezygnacja z usługi następuje poprzez wpisanie adresu e-mail na stronie teatr-rozrywki.pl/newsletter i kliknięcie przycisku [Rezygnuj] lub po kliknięciu w link [Wypisz się] w otrzymanej korespondencji z newslettera.

 9. Twoje prawa: zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO);
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.

 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

 12. Na terenie Teatru oraz na terenie wokół Teatru zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. System monitoringu wizyjnego zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia. Nagrania obrazu Teatr przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres do 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Teatr powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu okres ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po tym czasie dane uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają automatycznemu usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.