fbpx


10. edycja programu
Warsztaty Szkoły Teatru dla nauczycieli

te warsztaty to moc - moc wyobraźni, moc inspiracji, moc teatru!

Szkoła Teatru dla Nauczycieli jest projektem edukacyjnym tworzonym od lat we współpracy Teatru Rozrywki w Chorzowie z ROM-E Metis w Katowicach. Kierujemy go do nauczycieli, ale również do osób zainteresowanych odkrywaniem współczesnego teatru.

Ideą SZKOŁY TEATRU DLA NAUCZYCIELI jest:

  • stworzenie w Teatrze Rozrywki przyjaznej przestrzeni twórczego dialogu pomiędzy szkołą a teatrem;
  • połączenie oświaty z kulturą zgodnie z ideą kształcenia poprzez sztukę i tworzenia aktywnej „SZKOŁY Z PASJĄ”.

Cele warsztatów to:

  • kształcenie otwartości komunikacyjnej;
  • kształtowanie gustów artystycznych;
  • nabycie umiejętności łączenia postawy twórczej ze świadomie krytycznym stosunkiem do sztuki;
  • pobudzenie wrażliwości, wyobraźni i aktywności uczestników;
  • przygotowanie świadomego widza/odbiorcy zorientowanego do czytania komunikatów scenicznych i rozumienia ich przekazu.

 
PROGRAM WARSZTATÓW:

8.05. niedziela (9:00 – 14:00)

Lekcja 1

To nasze pierwsze warsztatowe spotkanie, podczas którego będziemy odkrywać moc relacji międzyludzkich, przeobrazimy nasze doświadczenia w tekst teatralny i wyrazimy go za pomocą zróżnicowanych środków artystycznych.

15.05. niedziela (9:00 – 14:00)

Lekcja2

Będziemy pracować nad emisją głosu, artykulacją i sposobem podawania tekstów na scenie.

22.05. niedziela (9:00 – 14:00)

Lekcja 3

Podczas niej, skupimy się na języku teatralnym, mowie ciała, możliwościach i sposobach wyrazu. Zbadamy jak nasze predyspozycje osobiste mogą wpłynąć na przebieg procesu twórczego.

29.05. niedziela (9:00 – 14:00)

Lekcja 4

Będzie to prawdziwa przygoda na scenie. Zbierzemy wszystkie nasze umiejętności, wiedzę i potencjał, by przystąpić do wspólnego tworzenia spektaklu.

5.06. niedziela (9:00 – 14:00)

Lekcja 5

Będzie próbą generalną do naszego przedstawienia, a także finałowym spotkaniem podsumowującym nasze wysiłki.

 

Warsztaty prowadzą: Maciej Cierzniak, Magdalena Skorupa, Bartosz Listwan

ZAPISY (LINK): METIS 

 

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:
Teatr Rozrywki  667 310 588 oraz ROM-E Metis  32/ 209 53 12