fbpxZarządzenie nr 2/2022

z dnia 31 stycznia 2022 r.

Dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie

w sprawie: realizacji zwrotów środków za odwołane spektakle w 2019 r. i wcześniejszych latach

 

Na podstawie §5.2, §7.1.3 oraz §10.2 Statutu Teatru Rozrywki, w  związku z zapisami “Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów w Teatrze Rozrywki w Chorzowie” dot. zwrotów środków za niewykorzystane bilety, w związku z odwołaniem spektakli odbywających się w Teatrze Rozrywki, zarządzam co następuje:§1

Wyznaczam ostateczny termin do zrealizowania uprawnienia polegającego na zamianie biletów na spektakl odwołany w 2019 r. i latach poprzednich, na bilety na inny spektakl własny Teatru Rozrywki – do dnia 30 czerwca 2022r.

§2

W przypadku nie skorzystania z uprawnienia opisanego w §1, środki wpłacone do Teatru jako zaliczki na poczet ceny biletów za odwołane spektakle, zostają zaksięgowane w poczet przychodów Teatru Rozrywki.

§3

Zarządzenie niniejsze należy podać do ogólnej wiadomości widzów Teatru poprzez:

  • zamieszczenie go na stronie internetowej Teatru Rozrywki,
  • social mediach Teatru Rozrywki
  • wywieszenie w Kasie Biletowej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki
Pobierz zarzadzenie-2-2022.pdf