fbpx

 

Zarządzenia nr 9
z 4 lipca 2022 r.
Dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie
w sprawie: realizacji zwrotów środków za odwołane spektakle w latach 2020 i 2021

Na podstawie §5.2, §7.1.3 oraz §10.2 Statutu Teatru Rozrywki, w związku z zapisami “Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów w Teatrze Rozrywki w Chorzowie” dot. zwrotów środków za niewykorzystane bilety, w związku z odwołaniem spektakli odbywających się w Teatrze Rozrywki, zarządzam co następuje:

§ 1

Wyznaczam ostateczny termin do zrealizowania uprawnienia polegającego na zamianie biletów na spektakl odwołany w latach 2020. i 2021, na bilety na inny spektakl własny Teatru Rozrywki - na 31 grudnia 2022r.

§ 2

W przypadku nie skorzystania z uprawnienia opisanego w §1, środki wpłacone do Teatru na poczet ceny biletów na odwołane spektakle, zostają zaksięgowane w poczet przychodów Teatru Rozrywki.

§ 3

Zarządzenie niniejsze należy podać do ogólnej wiadomości widzów Teatru poprzez:

- zamieszczenie go na stronie internetowej Teatru Rozrywki,
- social mediach Teatru Rozrywki
- wywieszenie w Kasie Biletowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania