fbpx


Teatr Rozrywki w Chorzowie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: specjalista/specjalistka ds. kadr i płac

Wymagania niezbędne:

 1. preferowane wykształcenie wyższe oraz posiadanie co najmniej 4 – letniej praktyki w prowadzeniu administracji kadrowo - płacowej
 2. ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 5 – letniej praktyki w prowadzeniu administracji kadrowo - płacowej

Wymagania dodatkowe:

 1. biegła znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
 2. biegła obsługa komputera w tym programu Płatnik, znajomość Programu Comarch ERP Optima (będzie dodatkowym atutem))
 3. samodzielne i szybkie podejmowanie decyzji,
 4. umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. pełna obsługa kadrowa pracowników: tworzenie umów o pracę, aneksów do umów, dokumentów rozwiązujących stosunek pracy, świadectw pracy, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz innych do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,
 2. ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop), rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy,
 3. prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy,
 4. prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej i raportów /zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników, osób zatrudnianych na umowach cywilno-prawnych oraz członków ich rodzin,
 5. wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
 6. współpracowanie i udzielenie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego,
 7. przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty należnych, wynikających z przepisów prawa świadczeń pracowniczych,
 8. prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 9. prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP pracownika oraz kontrola ich aktualności,
 10. sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń,
 11. obsługa PPK
 12. sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego,
 13. sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego
 14. sporządzanie i przekazywanie wszystkim pracownikom, zleceniobiorcom , świadczeniobiorcom  raportów dla osoby ubezpieczonej /RMUA/,
 15. sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz innych potrąceń z list płac,
 16. przygotowywanie przelewów składek i należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,
 17. prowadzenie spraw związanych z pożyczkami z funduszu socjalnego oraz PKZP,
 18. sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczących zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,
 19. sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Urzędu Statystycznego,
 20. księgowanie i rozliczanie płac oraz okresowa analiza funduszu płac.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Wymagane dokumenty:
 • CV oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w dokumentach tych zawarte są dane osobowe w szerszym zakresie niż ten, wynikający z art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym wizerunek oraz szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr Rozrywki przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie osobiście do sekretariatu teatru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2023 r.