fbpx

Teatr Rozrywki, zgodnie ze statutem, prowadzi działalność:

– artystyczną, szczególnie w formie łączącej dziedziny sztuki, takie jak: teatr, muzyka, balet i plastyka, w oparciu o zawodowych realizatorów i wykonawców,
– upowszechniającą kulturę,
– impresaryjną,
– edukacyjną.
 
W ramach działalności edukacyjnej, od kilku lat prezentujemy Państwu kolejne Lekcje unikalnego projektu Szkoła Teatru, Warsztaty Szkoły Teatru dla nauczycieli oraz spotkania, panele i dyskusje w autorskim cyklu dr. Krzysztofa Karwata pt. Górny Śląsk – świat najmniejszy.

Po godzinach - scena inicjatyw artystycznych, pozwala artystom Teatru Rozrywki realizować dla Państwa swoje autorskie projekty. Natomiast Obserwatorium Artystyczne Entrée, które ma formułę konkursu,  pozwala twórcom z całej Polski na prezentacje swoich spektakli oraz daje możliwość produkcji nowego przedstawienia w Teatrze Rozrywki.
 
Działalność impresaryjna, to prezentacje najciekawszych spektakli z teatrów całej Polski, koncerty jazzowe i popowe oraz wakacyjny projekt Rozrywka GraNaTy, który odbywa się co roku, w lipcu lub sierpniu.